Mazmur 110

Mazmur 110

110:1 Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”
110:2 Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!
110:3 Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.
110:4 TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal: “Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek.”
110:5 TUHAN ada di sebelah kananmu; Ia meremukkan raja-raja pada hari murka-Nya,
110:6 Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan; Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas.
110:7 Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala.

Jabatan pelayan Tuhan, baik raja maupun imam adalah anugerah Allah, yang datang dengan penyertaan dan kuasa sehingga jabatan itu menjadi produktif. sebagai raja, Tuhan membuat dia berhasil mengalahkan kejahatan. sebagai imam, ia membawa kurban persembahan kepada Tuhan. Yesus adalah Mesias dan Imam Besar yang mengurbankan diri-Nya untuk menebus manusia dari hukuman kekal. Dia memerintah sebagai raja damai! Dialah Sang Firman. mari menyembah Dia karena karya-Nya membuat kita yang percaya beroleh kepastian keselamatan dan pengharapan. maukah anda ?? ,,, selamat berkarya,, tetap semangat dan menjaga hati,,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.