Mazmur 146

Mazmur 146

146:1 Haleluya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
146:2 Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
146:3 Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
146:4 Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah; pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
146:5 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN, Allahnya:
146:6 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya,
146:7 yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. TUHAN membebaskan orang-orang yang terkurung,
146:8 TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar.
146:9 TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya.
146:10 TUHAN itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun! Haleluya!

 

Mazmur 146:2 Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.

Tuhanlah yang satu-satunya layak disembah dan menerima segala hormat serta pujian. seperti yang diungkap di sini, tekad pemazmur ialah “aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada” ,, mengapa hanya Tuhan Allah yang patut disembah ?, karena Dialah, Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Dialah yang mendasari segala sesuatu yang merupakan ciptaan-Nya. sebab itu selagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti kesempatan pula untuk memuliakan namaNya yang diwujudkan melalui cara hidup dalam tindakan yang benar dimanapun kita berada,, jangan sia-siakan waktu yang singkat ini ,, maukah anda ? 📖 SELAMAT BERKARYA,, TETAP SEMANGAT DAN MENJAGA HATI,,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.